donderdag 1 februari 1968

Strijd in Saigon duurt voort

In Saigon is het vuren verminderd, maar de ondergrondse activiteit van ie Vietcong is toegenomen op het politieke vlak. Volgens berichten van Associated Press opereren soldaten en kader van de Vietcong in het centrum van Saigon in het openbaar. Zij vertellen bewoners en voorbijgangers: ĄWij zijn gekomen om Saigon te bevrijden." Ook doen geruchten de ronde over de vorming van een revolutionaire raad die de hoofdstad uit naam van de Vietcong zou moeten besturen. De Amerikanen proberen wanhopig tenminste een schijn van controle in de stad te handhaven. Weliswaar zijn ze erin geslaagd de zelfmoordcommando's uit te schakelen, maar ondanks een grote troepenconcentratie In de stad (o.m. tankeenheden) Is het vuren nog niet overal gestaakt.
Op grote schaal worden zuiveringsacties uitgevoerd, maar het is in de wirwar van straten en stegen in Saigon een vrijwel onbegonnen taak alle verzetshaarden op te sporen.
Men verwacht dat het hoofdkwartier van de Vietcong zich In een boeddhistische pagode bevindt. De wijk eromheen wordt ontruimd. De Amerikanen willen de tempel gaan bombarderen.
In andere Zuidvietnamese steden is de Vietcong nog volledig in het offensief. Hoee, de oude keizerlijke hoofdstad in het noorden van het land, is volgens het nationale bevrijdingsfront geheel, volgens de Amerikanen voor de helft, in handen van de guerrilla's.
Het nabijgelegen Quang Tri is geheel door de Vietcong bezet. Kontoen, In het centrale bergland, Is voor het grootste deel in Vietcong-handen. De val van de stad Dalat, 225 kilometer ten noorden van Saigon, hebben de Amerikanen vanmorgen toegegeven. Mcan Pho in de Mekongdelta zou ook gevallen zijn.
Aanvallen op Amerikaanse vliegvelden en bases in heel het land blijven voortduren.
Zo ligt de grote Zuidvletnamees- Amerikaanse vliegbasis bij Bien Hoa op 24 km ten noorden van Saigon onder zwaar vuur.
Op de basis staan verscheidene gebouwen in brand, maar bijzonderheden zijn niet bekend. Vliegtuigen stijgen en landen nog steeds.
Volgens Amerikaanse gegevens heeft de Vietcong de afgelopen twee dagen bŁna 5000 man verloren. Aan Amerikaanse zijde zouden 232 man gedood zijn en de Zuidvietnamese strijdkrachten zouden 3000 man verloren hebben.
Alleen al bij de gevechten in Saigon zijn ongeveer duizend burgers gedood of gewond. De slachtoffers komen nog steeds de ziekenhuizen binnen. Er zijn veel kinderen bij.

Diplomatiek overleg Pueblo duurt voort


De leden van de Veiligheidsraad hebben gisteren hun diplomatiek overleg naar aanleiding van het opbrengen van het Amerikaanse spionageschip Pueblo voortgezet. Er is nog geen aanwijzing wanneer de openbare zitting zal worden hervat en hoe de stand van het overleg momenteel is. In UNO-kringen trok een rede de aandacht, die in Pjongjang is uitgesproken door een lid van het centraal comitť van de Noordkoreaanse Werkerspartij, Kim Kwang Hjoep, en die door het Noordkoreaanse persbureau werd verspreid.
Tijdens een banket ter gelegenheid van het bezoek van een Roemeense partijdelegatie verklaarde hij, dat de Verenigde Staten het voorval met de Pueblo onrechtmatig in de Veiligheidsraad hebben gebracht en dat het een weloverwogen intrige is om hun misdadige daad te verhullen. Kim Kwang Hjoep merkte op, dat er een precedent bestaat voor de behandeling van zulke voorvallen door de gemengde Koreaanse bestandscommissie in Panmoenjon. Uit zijn woorden leidt men af, dat Noord-Korea wellicht bereid zou zijn het probleem van de Pueblo-bemanning in deze commissie te bespreken. Kim Kwang Hjoep zei verder, dat de Verenigde Staten zich misrekenen, wanneer zij menen het opbrengen van het spionageschip in de Noordkoreaanse territoriale wateren t kunnen afdoen met militaire dreigementen. Noord-Korea zal geen enkele Veiligheidsraadsresolutie, die dc agressie van de Amerikaanse imperialisten verdoezelt, erkennen. Inmiddels wordt in Now Vork gesuggereerd, dal. de vijf Aziatische landen van de raad ó India, Algiers, Pakistan, Senegal en EthiopiŽ ó om vrijlating van de Pueblo-bemanning zouden willen vragen. Zij zouden dan verder Noord-Korea willen verzoeken een delegatie naar New Vork te zenden. In het Witte Huis werd medegedeeld, dat er sprake is van velerlei diplomatieke contacten. Tegelijkertijd werd echter gezegd, dat president Johnson dringend overleg heeft gepleegd met zijn adviseurs en dat daarbij ook de militaire situatie ter sprake is geweest.

Racende baronesse blijkt man te zijn


De barones, die maandag uren met hoge snelheid door Den Haag en Wassenaar heeft geraced en tenslotte na zes schoten kon worden gearresteerd, blijkt niet alleen geen adellijke titel te hebben, maar zelfs geen vrouw te zijn. Eerst kort voor het verhoor woensdagmiddag kwam de politie er achter, dat het de 68-jarige prof. dr B. J. van E. is uit Amsterdam.
De zaak was al onduidelijk geworden, toen de politie de naam R. V. baronesse van E. van S., die de man had opgegeven, nergens bij de burgerlijke stand kon terugvinden. Ook de leeftijd, die de Ąbarones" had opgegeven (42 jaar), klopte niet met het uiterlijk van de arrestant. Bij de aanhouding werd geen enkel papier gevonden, waaruit de identiteit kon blijken. Hij had slechts enkele brieven op zak, die op naam stonden van de in Parijs wonende barones. Het nummer van de auto, waarmee de wilde rit werd gemaakt, bracht de rechercheurs op het goede spoor. Deze bleek op naam van de hoogleraar te staan. De politie blijft bij haar mening, dat de man maandag onder invloed van het kalmeringsmiddel librium heeft gehandeld, al wordt dit door de verdachte ontkend.
Uit het verhoor woensdagmiddag is gebleken, dat tijdens de rit ook nog twee geparkeerde auto's werden beschadigd. Tevoren had prof. Van E. een fietsende politie-agente aangereden. Een agent, die voor de auto was gaan staan, kon maar nauwelijks opzij springen toen de wagen optrok. De justitiŽle grond voor het in bewaring stellen van de man (het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats) is nu vervallen. Wat de justitie met de arrestant zal gaan doen, is nog onbekend.

Nixon weer kandidaat


Richard M. Nixon heeft donderdag aangekondigd dat hij zich kandidaat stelt voor de republikeinse presidentsnominatie.
Nixon heeft al een keer ó tevergeefs ó een gooi naar het presidentschap gedaan.

Reddingsactie onderzeeboten gestaakt


De grootscheepse speurtocht naar de vermiste Franse onderzeeboot Minerve zal vandaag worden beŽindigd. De Franse marine heeft officieel de hoop( opgegeven dat de 52 mannen aan boord van de Minerve kunnen worden gered. Verwacht wordt dat de 30 schepen en dozijnen helikopters met een bemanning van in totaal 5000 man, die aan de reddingsactie hebben deelgenomen, vanmorgen naar hun bases terugkeren. Een kleine eenheid zal het zoeken voortzetten, omdat de Franse marine wil weten wat de verdwijning van de Minerve heeft veroorzaakt. Er is een theorie dat de onderzeeboot bekneld is geraakt in een onderzeese kloof. De zuurstof- en energievoorraden aan boord moeten nu uitgeput zijn. Ook de internationale opsporingsactie in het' oosten van de Middellandse Zee, waar de IsraŽlische onderzeeboot Dakar met 69 man is verdwenen, is gestaakt. Een aantal IsraŽlische schepen blijft de zee afzoeken.

---

  • woensdag 31 januari 1968