vrijdag 2 februari 1968

Vietcong vecht hardnekkig in de straten van Saigon


De Zuidvietnamese hoofdstad was ook gisteren nog een slagveld. Het centrum leek uitgestorven, maar in de buitenwijken werd fel gevochten. Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen vochten van huis tot huis, van verdieping tot verdieping om de Vietcong te verdrijven. Het radiostation van Saigon werd na hevige strijd op de Vietcong heroverd. Meteen daarna zond de radio een oproep om bloeddonors uit.
Gisteren kwamen grote aantallen nieuwe Vietcong-troepen op straat, die o.a. een aanval ondernamen op het hoofdkwartier van de Amerikaanse militaire politie. Een fel vuurgevecht had plaats bij de An Qoeang-pagode, de zetel van een boeddhistische sectie, die anti-regeringsgezind is. Na een hevige beschietiug, waarbij zes burgers werden gedood, bestormde de Zuidvietnamese politie het gebouw. Er werd een man naar buiten gesleept, die vervolgens, zonder vorm van proces, ter plaatse werd doodgeschoten. Op enkele plaatsen 'in de stad hebben de Zuidvietnamezen executieplaatsen ingericht, als waarschuwing. De guerrilla-strijders vechten dikwijls tot de laatste kogel. Zij moeten het opnemen tegen tanks en vliegtuigen, die de buitenwijken bombarderen. De burgerbevolking was daags tevoren al geëvacueerd. Vrijwel nooit geven de Vietcongs zich over. Dat deed wél een 17-jarig meisje, dat werd aangetroffen op het dak van een hotel, dat verdieping voor verdieping, stukje voor stukje, op de Vietcong was veroverd.
In vele delen van Saigon gingen de guerrilla-strijders gisteren van huis tol huis. Zij maakten propaganda voor het Nationale Bevrijdingsfront en vroegen waar de dichtstbijzijnde politiepost was.
De Vietcong zegt dat zij grote delen van de stad vast in handen heeft, zoals de wijken Ba Tsjieu, Phoe Phoeam. Phoe Lam en Nga Bay, alsmede de weg naar Bien Hoa. „In deze sectoren en in de omgeving van de stad zijn. met enthousiaste steun van de bevolking, revolutionaire gezagsorganen in het leven geroepen", aldus een in Hanoi geciteerde bekendmaking. Talrijke officieren en manschappen van „het marionettenleger van Saigon" hebben zich met hun wapens bij de „revolutionaire strijdkrachten" aangesloten. „De bevolking van Saigon Is in opstand gekomen en heeft het bestuursapparaat van de marionettenregering verbrijzeld", aldus het persbureau van de Vietcong. Ook in vele andere steden van Zuld- Vietnam is gisteren nog hevig gevochten. De noordelijke provinciehoofdstad Goeang Tri werd door Amerikaanse luchtlandingstroepen en mariniers, die helikopters waren aangevoerd, heroverd. De stad was woensdag door de Vietcong ingenomen. Dalat echter, dat het grootste deel van de groentenaanvoer voor Saigon verzorgt, is nog in handen van de guerrillastrijders. De Zuidvietnamese regering en de Amerikanen maken zich zorgen over de voedselvoorziening voor de bevolking van de hoofdstad.
Ook houdt dé Vietcovg nog een groot deel van de noordelijke stad Hué bezet. Er in daar een Revolutionaire Raad" ingesteld met aan het hoofd een hoogleraar van de plaatselijke universiteit, dr. Le Van Hoa. Deze deed voor de radio een beroep op de bevolking zich nog feller tegen de ~Amerikaanse agressors" te keren en „de verraderskliek van Thieu en Ky ten val te brengen". Volgens het Amerikaanse opperbevel in Saigon zijn 10.553 Vietcongleden en Noordvietnamezen gesneuveld. Zuid- Vietnam heeft C 32 doden en 1588 gewonden verloren, de VS 281 doden en 1195 gewonden en Zuid-Korea en Australië samen vier doden' en 34 gewonden. In totaal 3076 verdachte personen zijn aangehouden en 2100 wapens zijn buitgemaakt.
Er woedt in Zuid-Vietnam nog een andere strijd: een propagandaoorlog over de radio. Stemde men donderdag af op verschillende golflengten dan hoorde men: ~Landgenoten, het lang verbeide algemene offensief is begonnen ... de dageraad van onze beslissende strijd. Wij roepen u op ons te volgen" .. . Marsmuziek .. . Een oproep van de Zuidvietnamese regering tot de bevolking om de kalmte te bewaren . . . Een oproep van de Vietcong om in opstand te komen . . . Afkondiging van de staat van beleg . . . Een oproep voor bloeddonors .. . Mededelingen van beide kanten over behaalde successen. Gisteravond laat meldde de bevrijdingsradio van de Vietcong: Wij zijn aan de winnende hand en zullen volledig zegevieren". De Noordvietnamese radio gaf van uur tot uur, soms zelfe van minuut tot minuut, berichten door over het verloop van de strijd in het zuiden. Luchtalarm is er in Hanoi sinds maandag niet meer gegeven. De verloven van Amerikaanse militairen in geheel Zuidoost-Azië zijn ingetrokken. Meer dan duizend militairen die hun verlof in Bangkok doorbrachten, zijn met spoed naar hun bases in Vietnam teruggeroepen.
De Amerikaanse opperbevelhebber, generaal Westmoreland, waarschuwde gisteren dat het ergste nog moet komen. Het Vietcong offensief is volgens hem het tweede deel van een plan van drie fasen, dat in september door de Noordvietnamese regering werd goedgekeurd. De eerste fase, van oktober tot midden januarl, was een internationale campagne tegen de bombardementen op Noord-Vietnam. De tweede fase is de aanval op de steden en de derde is een grootscheeps offensief In de noordelijke provincies. „Daaraan zal hel grootste aantal troepen deelnemen dat ooit door de vijand ia ingeschakeld", aldus Westmoreland.

De Zuidvietnamese brigade-generaal Ngoeyen Ngoc Loan heeft gisteren in Saigon, een in burger geklede officier van de Viet Cong, die tijdens vijandelijkheden gevangen werd genomen, geëxecuteerd. Hij motiveerde dit met te zeggen: Zij (de communisten) doodden vele Amerikanen en vele van mijn landgenoten.


---

Schepen blijven in Suezkanaal


Het werk om de vijftien schepen die nog in het Suezkanaal zijn geblokkeerd, vrij te maken, is definitief opgeschort. De schepen zullen blijven waar zij zijn. totdat de crisis in het Midden-Oosten :al zijn geregeld en het Suezkanaal heropend. Dit heeft het gezaghebbende Egyptische blad Al Ahram, de spreekbuis van president Wasser, geschreven.
Zoals bekend werden de werkzaamheden dinsdag opgeschort na schietpartijen tussen Israëlische en Egyptische strijdkrachten.

Geen beslissing over koopavond

Stemmen in Rotterdamse raad staakten De beslissing over een proefneming met een koopavond in Rotterdam is nog niet gevallen. Omstreeks half twee vannacht werden na een uitvoerig debat de stemmen in de gemeenteraad geteld: 22 voor en 22 tegen. De belangstelling voor dit debat was zo groot dat de publieke tribune te klein bleek. Ten behoeve van de winkelbedienden, middenstanders, vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van vele organisaties, die het debat wilden volgen, werden toen in de raadzaal zelf tientallen extra stoelen bijgeplaatst. De koopavond, die in Rotterdam al wekenlang de gemoederen bezig houdt, blijft echter op de raadsagenda. Over veertien dagen wordt er opnieuw gestemd. Ondanks de felle tegenstand van vrijwel alle belanghebbenden willen B. en W. van Rotterdam kennelijk hun voorstel handhaven, dat alleen door ziekte of afwezigheid van een of meer raadsleden zal kunnen worden aangenomen.

--- ---

  • donderdag 1 februari 1968

  • zaterdag 3 februari 1968