dinsdag 6 februari 1968

Felle strijd woedt in Hué en Saigon


De strijd in Vietnam concentreert zich vooral in twee steden: Saigon en Hué. De Zuidvietnamezen hebben gisteren hun eigen hoofdstad gebombardeerd, en met artillerie beschoten. Saigon is, volgens verslaggevers, een stad van angst, wanhoop en verwarring geworden. De regeringstroepen trokken zich gisteravond terug uit het zevende district in de Chinese wijk Cholon. Duizenden burgers hebben daar hun toevlucht gezocht in het ziekenhuis en in scholen. In de omgeving van de An Quangpagode hebben de Zuidvietnamese vliegtuigen een heel huizenblok met de grond gelijk gemaakt. De burgerij is versuft. Voor de eerste maal is zij nauw betrokken geraakt bij de lange, eindeloze oorlog die zich altijd afspeelde op het verre platteland. Abrupt kwam daaraan een eind en die klap is hard aangekomen.
In Hué, in het uiterste noorden van Zuid-Vietnam, is de toestand minstens even triest. De prachtige citadel van de stad is al een week in handen van de Vietcong. De rode vlag wappert er onbekommerd. Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen rukken langzaam op, vechtend van huis' tot huis en dikwijls ook van man tegen man. De gehele binnenstad, die een juweeltje van oosterse bouwkunst en beschaving was, is zwaar beschadigd, zo niet geheel vernield, door de langdurige bombardementen van Amerikaanse en Zuidvietnamese vliegtuigen, liet aantal communistische strijders in en rond Hué * wordt geschat op vief regimenten, dat is ongeveer 12.000 man. Wellicht behoort een deel van hen niet tot de Vietcong, maar tot het Noordvietnamese leger. •In de ' hoogste niet-Amerikaanse kringen meent men dat het zogenaamde „pacificatie"-programma in geheel Zuid-Vietnam een enorme klap heeft gehad. Er zijn geen officiële rapporten uit het binnenland, maar de Vietcong kaders hebben de bevolking overal verteld „dat het allemaal voorbij is en dat de provinciehoofdsteden en Saigon beheersen". Aangenomen moet worden- dat grote gedeelten van de plattelandsbevolking, die altijd de neiging heeft de zijde van de sterkste te kiezen, (hans 4 met haar sympathie, haar voedsel en haar mankracht is overgelopen naar de Vietcong, voorzover zij dat nog niet ' eerder had gedaan. Gisteravond voerden de Noordvietnamese troepen een nieuwe aanval uit op Khe Sanh, waar al geruime tijd een groot offensief werd verwacht, bij strategische heuvel 861 werd van man tot man gevochten. De Amerikaanse mariniers die de basis Khe Sanh bezetten, moesten dekking toeken voor de Noordvietnamese, artillerie, raketten en mortiergranaten. De Amerikaanse luchtmacht kan door het slechte weer weinig uitrichten. De Amerikanen gaan er nog steeds van uit dat de aanval op Khe Sahn in feite al is begonnen, zij het nog slechts in de vorm van kleine „speldeprikken".
Vijftig kilometer ten zuidwesten van Saigon heeft het Zuidvietnamese leger de stad My Tho op de Vietcong heroverd. Verslaggevers die de stad bezochten meldden dat de schade enorm is. My Iho is een ruïne mei een verslagen bevolking. Tweehonderd inwoners zijn dood. Vijfduizend hulzen zijn volledig vernield, vooral door de bombardementen van Amerikaanse vliegtuigen en Zuidvietnamese artillerie. Honderden gewonden liggen in de ziekenhuizen, die zó overbevolkt zijn dat drie tot vier patiënten één bed moeten delen. In Saigon voerde de Vietcong vannacht plotseling een aanval uit op een politiebureau. Het gebouw werd in brand geschoten. De Vietcongeenheid, die aanval uitvoerde, was ongeveer vierhonderd . man sterk. De verdedigers vochten slechts even en trokken zich daarna terug „om te voorkomen dat in deze dichtbevolkte wijk burgers zouden worden gedood". Later werd het politiebureau aangevallen door Amerikaanse helicopters, die waren uitgerust met raketten en machinegeweren.

De Verenigde Staten willen de oorlog voortzetten, dus zal de oorlog voortduren". Dit schreef gisteren het dagblad van de Noordvietnamese regering. Nhan Dan, over de persconferentie die president Johnson vrijdag hield. De Noordvietnamese legering meent voldoende „tekenen van goede wil" te hebben gegeven door de uitlatingen van de minister van buitenlandse zaken op 29 december. Deze zei toen dat het tot een gesprek zal komen als de Amerikaanse bombardementen ophouden. Maar, aldus het blad „president Johnson heeft om betere tekenen gevraagd: een staking op zijn minst een vermindering van de strijd in het zuiden. Dat zijn struikroversargumenten, want Noord-Vietnam heeft nooit de Verenigde Staten aangevallen, maar zij hebben Noord-Vietnam aangevallen".

NDSM en ADM werven Turken en Spanjaarden


(Van een onzer verslaggevers) De buitenlanders zullen op contract Worden aangesteld, waarbij de gehuwden maximaal 10 procent van hun loon betalen voor kost en inwoning. De rest betalen de Werkgevers.
De directie van het GAB deelde ook mee, dat een speciale groep van bemiddelingsambtenaren een reis heeft gemaakt door de gebieden met grote Werkloosheid in Nederland, maar ondanks ruime vergoedingen voor kost en inwoning en ieder weekeinde vrij vervoer naar huis waren er geen gegadigden te vinden.>br> Van de groep „moeilijk bemiddelbaren" van 670, waarvoor het GAB maanden geleden de bemiddeling wilde stopzetten, zijn er uiteindelijk 110 definitief geselecteerd. In 11 tot 12 gevallen hebben de bedrijfsvereniging de uitkering inmiddels stopgezet. De overgrote meerderheid van de 670 betrokkenen blijkt, aldus de directie van het GAB, „een betere houding tegenover bemiddeling te hebben aangenomen. Onze maatregel heeft bepaald sanerend gewerkt." Als de bedrijfsvereniging de uitkering stop zet, zullen de werklozen uiteindelijk bij sociale zaken terecht komen of via de Algemene Bijstandswet een uitkering krijgen.

Akkoord V.S.-N.-Korea over de Pueblo mislukt


Voor de derde maal is het Noord-Korea en de Verenigde Staten niet gelukt tot een akkoord te komen met betrekking tot het Pueblo-incident. In tegenstelling tot ' eerdere • berichten zijn er • geen tekenen dat Noord-Korea bereid is de 83 opvarenden van het schip vrij te laten. Prémier Tsjoeng II Kwon van Zuid Korea heeft de Amerikaanse ambassadeur William Porter en de Amerikaanse commandant van het VN-leger in Korea, generaal Charles Bonesteel, ontboden om te protesteren tegen de wijze waarop de Amerikanen.de onderhandelingen met Noord-Korea voeren over de Pueblo-affaire. Tsjoeng wil niet dat Amerika concessies doet Jen heeft geëist, dat Amerika krachtig bij Noord-Korea protesteert tegen de overval die onlangs in Seoel door Noordkoreanen is gepleegd. Noordkoreaanse luidsprekers aan de gedemilitariseerde zone hebben op/volle sterkte meegedeeld dat de gewapende groep die vorige maand geprobeerd heeft de Zuidkoreaanse président Sjoeng Hie Park te vermoorden uit Noord-Koreanen bestond. De Noondkoreaanse autoriteiten hadden eerder beweerd dat de groep bestond uit „patriottische jongeren in Zuid- Korea die tegen de kliek van Sjoeng Hie Park en de Amerikaanse imperialiten in opstand waren gekomen. De Zuidkoreaanse regering heeft aan de Amerikaanse regering gevraagd bij de geheime besprekingen in Panmoenjon aan Noord-Korea te vragen toe te geven dat' de 31 commando's in Zuid-Korea waren geïnfiltreerd en daarvoor verontschuldigingen aan te bieden. Het Noordkoreaanse persbureau heeft gemeld, dat een vierde officier van de „Pueblo" zijn „misdaden" heeft erkend en het - Koreaanse volk om vergeving heeft gevraagd. Ditmaal was het luitenant. Edward Raoz Murphy, die vertelde dat de „Pueblo" herhaaldelijk binnen de Noordkoreaanse territoriale wateren is geweest.

---

In januari 13.469 t.v.-toestellen erbij


Op 1 februari waren bij de dienst Luister en kijkgelden 2.572.631 televisietoestellen aangegeven, tegen 2.559.162 op 1 januari j.l.
Het aantal geregistreerde radiotoestellen bedroeg op 1 februari 2.804.433 tegen 2.800.009 op 1 januari j.l.


  • maandag 5 februari 1968

  • woensdag 7 februari 1968