donderdag 8 februari 1968

VAL VAN LANG-VEI MAAKT WEG VRIJ VOOR N.-VIETNAM


Khe Sanh, het voornaamste Amerikaanse steunpunt in het Noordwesten van Zuid-Vietnam, heeft de afgelopen nacht onder zwaar vuur van Noordvietnamese kanonnen gelegen. Tussen de grens met Laos en Khe Sanh is er na de val van de vooruitgeschoven post Lang-vei niets meer dat de Noordvietnamezen in de weg staat om hun aanvalstroepen zo sterk mogelijk te maken.
De Amerikanen hebben de val van Lang-vei niet rampzalig genoemd, alleen liggen de voornaamste infiltratieroutes nu vrij. Lang-vei is met de grond gelijk gemaakt. Van de bijna 400 verdedigers zouden er ruim 300 zijn omgekomen, over het lot van de rest bestaat onzekerheid; slechts een gering aantal Amerikanen is erin geslaagd naar Khe Sanh uit te wijken.
De negen tanks die de versperringen rond Lang-vei als lucifersdoosjes in elkaar reden zijn volgens berichten uit Saigon alle vernietigd. Het is mogelijk dat er nog een aantal verdedigers in de bunkers van Lang-vei hun leven weten te rekken, maar de Noordvietnamezen gebruiken vlammenwerpers. Een paar schoten met een dergelijk apparaat is voldoende om alle zuurstof uit de bunkers weg te zuigen.
De situatie in de rest van het land is nog labiel. In Saigon zijn vitale punten versterkt omdat men een nieuw Vietcong-offensief verwacht. In Hoeé wordt nog gevochten om het bezit van de citadel.
In overige delen van het land zijn nog incidentele gevechten tussen Vietcong en Amerikanen, maar over liet algemeen is de hevigheid van de aanvallen verminderd. Alles lijkt zich te concentreren op het gebied langs de grens met Noord-Vietnam.
De drie Amerikaanse vliegdekschepen die na het Pueblo-incident voor de kust van Korea voeren, zijn vertrokken, richting Vietnam.
Zuid-Vietnam heeft met Amerikaanse hulp een 'herstel-operatie' gestart, een programma van vele miljoenen dollars tot bijstand van de burgerslachtoffers der gevechten in de diverse Zuidvietnamese steden.
De opzet van de operatie is het Zuidvietnamese volk duidelijk te maken dat de regering in Saigon de volksbelangen meer ter harte gaan dan de communisten.
Meer dan 300.000 mensen zijn voor de gevechten naar de steden gevlucht. Volgens de laatste gegevens zijn bij de strijd meer dan 11.000 burgers om 't leven gekomen. Een voorlopige beschouwing heeft opgeleverd dat meer dan 25.000 gebouwen, voor het merendeel huizen, in het gehele land zijn verwoest.

Belgisch kabinet loopt weer stuk op de taalstrijd


De katholiek-liberale Belgische regering is demissionair. Om twee uur gistermiddag, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gaf premier Vanden Boeynants de doodsstrijd van zijn kabinet op, een doodsstrijd die 48 uur duurde.
Acht Vlaamse katholieke ministers hadden zich demissionair verklaard. Domweg omdat zij geen steun meer hadden in de rug van hun vrienden, van de Vlaamse vleugel van de Christelijke Volkspartij.
Dat beslechtte het lot van de regering. Voor de derde keer in de geschiedenis van België was een regering gevallen op de taalkwestie. 'En,' zei VandenBoeynants, 'het zal wel niet de laatste keer zijn.' Vergeefs had VandenBoeynants nog geprobeerd een noodoplossing door te drukken. Een compromis over 'Leuven'. Maar dat compromis hiel niet in de toezegging van de regering, dat de Franse afdeling van de universiteit verplicht zou worden te verhuizen naar Wallonië. En dat was hetgeen de Vlaamse katholieke bleven eisen.
Voor de verzamelde journalisten, gisteravond, terwijl drankjes werden geschonken en de afgetreden premier wonderlijk ontspannen leek, sprak Vanden Boeynants ook een soort politiek testament uit. 'Zodra in dit land de taalkwestie aan de orde komt, verliest men zowel aan Vlaamse als Waalse zijde alle reden, legt men zich geen enkele beperking meer op. En hij die redelijke voorstellen doet,' aldus de premier, 'wordt beschouwd of wel als een domoor of wel als een verrader.' In Leuven Intussen zonden de studenten 'omroepers' door de straten om de grote overwinning af te kondigen. De studenten kregen Inderdaad wat ze wilden: ontslag.
Men mag, nu hun eisen ingewilligd zün, voorlopig op het studentenfront rust verwachten. Afgekondigd werd de overwinning en... aangekondigd het 'feest der gevallen regering dat uitvoerig werd gevierd.

Vuilnis stapelt zich op in New York


De leider van de stakende vuilnismannen in New York, John Oelury, is woensdag voor vijftien dagen de gevangenis in gegaan, terwijl de staking de zesde dag tegemoet ging. Volgens ruwe schattingen ligt al ongeveer 60.000 ton afval opgestapeld op trottoirs, in stegen en trappehuizen. Delury werd gisteren veroordeeld, omdat hij een rechterlijk bevel, het werk te laten hervatten, naast zich neergelegd had.
Functionarissen hebben de Newyorkse burgers aangespoord om zelf zoveel mogelijk het huisvuil naar verbrandingsplaatsen te brengen. De vuilnismannen eisen ondermeer een loonsverhoging van 600 dollar per jaar. Woensdag begonnen vuilnismannen het afval weg te halen bij ziekenhuizen en scholen. De bond had hiermee ingestemd als noodmaatregel.
Burgemeester John Lindsay heeft de stakers laten weten, dat luj volledig van zijn bevoegdheden ter bescherming van de gezondheid van de burgers gebruik zal maken, als het werk donderdagochtend niet wordt hervat.

Roemeen vlucht met KLM-toestel naar Nederland


Met bevroren voeten is gistermiddag even na vier uur een Roemeense mecaniciën uit een DC-9 van de KLM op het platform van Schiphol verschenen die zich gedurende de gehele reis had verscholen in de ruimte van het hoofdlandingsgestel. De man werd terstond naar de medische dienst van de KLM gebracht.
Daar-werd hij tevens aan een eerste verhoor door de marechaussee onderworpen naar zijn beweegredenen. Hjj was gekomen met de DC-9 van vlucht 288 die om 11.20 uur gistermorgen Boekarest was vertrokken. en via Zagreb en Dusseldorp naar Schiphol vloog.
Eerst een half uur na aankomst kwam de man te voorschijn uit zijn benarde positie. Hoewel hij nog kon lopen, zij het zeer gebrekkig, bleek bij medisch onderzoek dat beide voeten waren bevroren.
Ook vroeger hebben . wel desperate verstekelingen' geprobeerd zich aan boord van een vliegtuig te verschansen in de ruimte voor de landingswielen. Dit heeft grote risico's. Het is voorgekomen dat men door kou en ontbering buiten kennis raakte en dan uit het vliegtuig viel wanneer kort voor de landing het landingsgestel werd-neergeklapt.
De Roemeen die gisteren echter min of meer heelhuids op Schiphol is aangekomen was als. mecaniciën werkzaam op het vliegveld van Boekarest zodat hij kennelijk afdoende maatregelen kon treffen.' Hij droeg zelfs een koffertje bij zich en had zich dus op zijn reis wel voorbereid.

EERSTE PAAL EEMSHAVEN SYMBOLISCH GEHEID


Met veel feestelijk vertoon, luid gezang, geschreeuw en een waterval van vriendelijke woorden hebben studenten van de Diescommissie van Ichnathon (dispuut van het CSRG van VERA) uit Groningen gistermiddag in eendrachtige samenwerking met burgemeester A. Drost vanüithuizermeeden de eerste (nog) symbolische paal voor de toekomstige Eemshaven de grond in gedreven. Concreter gezegd: Ze hebben de enkele meters lange, betonnen paal door Freerk Pieter Wind (35), machinist op een mobiele dragline van de firma Lommerts uit Delfzijl, tegen drie uur in de drassige bodem van de Emmapolder laten heien . Op de polderdijk, waar de vlaggen van Uithuizermeeden, Groningen, Friesland en Drenthe al wapperden, hees een student bij dit plechtig gebeuren de Nederlandse driekleur. Terwijl vele belangstellenden het intussen door regenvlagen gestriemd, onherbergzaam hoekje Noord- Groningen verlieten, sloegen de studenten-praeses en de heer Drost buitendijks nog gauw even een VERA-paaltje in het wad. Met een daverende hamerslag verbrijzelde de burgemeester een op het paaltje staand flesje bier . Het heien van de betonnen paal ging gepaard aan protesten tegen het regeringsbeleid ten aanzien van het Noorden .

Uitslagen Olymische Winterspelen Grenoble


NOORSE SKINUMMERS. Uitslag cross-country over 30 kilometer:
1. Franco Nones (It.) 1 uur 35 minuten 38.2 sec;
2. Odd Martinsen (Noorw.) 1.36.28.9;
3. Eero Maentyranta (Finl.) 1.36.55.3;
4. Vladimir Voronkow (Rusl.) 1.37.10.8:
5. Guilio de Florian (It.) 1.37.12.9;
6. Kalevi Laurila (Finl.) 1.37.29.5;
7. Kalevi Oikarainen (Finl.) 1.37.34.4;
8. Gunnar Larsson (Zweden) 1.37.38.1;
9. Walter Dernel (W.-Dld) 1.37.19.2;
10. Anatoli Akentiew (Rusl.) 1.37.52.4.

KUNSTRIJDEN DAMES. Stand na twee verplichte figuren:
1. Peggy Fleming (V.S.) 073,4 punten;
2. Gabriele Seyffeit (0.-Dld) 343,0 punten;
3. Beatrix Schiiba (Oost.) 340,7 punten;
4. Albertina Noyes (V.S.) 332,5 punten;
5. Hana Maskova (Tsjech.) 329,4 punten;
6. Sally Arm Stapleford (G.8.) 317,3 punten.

De medailleverdeling bij de tiende Olympische Winterspelen is tot nu toe als volgt:
Italië 1 - — —
Noorwegen — 1 —
Finland — — 1

  • woensdag 7 februari 1968