vrijdag 9 februari 1968

Hanoi en Haiphong weer vogelvrij voor luchtmacht


PRESIDENT JOHNSON heeft gisteravond bevolen alle beperkingen ten aanzien van bombardementen op doelen bij de Noordvietnamese hoofdstad Hanoi en havenstad Haiphong in te trekken. De beperkingen werden opgelegd tijdens de recente Amerikaanse pogingen tot toenadering. Deze vredespogingen zijn gestaakt naar aanleiding van het communistisch offensief, zowel in het zuiden van Zuid-Vietnam als in het noorden.
De Verenigde Staten hebben momenteel een half miljoen man in Zuid-Vietnam gedetacheerd, oftewel 1 Amerikaan op 30 Zuid-Vietnamezen. De troepensterkte bedraagt het dubbele van de Vietcong. Bovendien hebben de VS hun Zevende Vloot met nog eens 35.000 man in de Vietnamese wateren.
Niettemin hebben de Vietcong-troepen' de voorpost-tang Vei nu in een ijzeren greep. Gebleken is nu, dat Lang Vei niet door 400 Amerikaanse mariniers werd verdedigd, doch door 400 Zuidvietnamese „montagnards", onder aanvoering van 24 mariniers. Op 13 mariniers en 59 man van de militie na zijn deze troepen gesneuveld, althans vermist. Zij, die op het laatste nippertje uit Lang Vei ontsnapten en in allerijl naar Khe Sanh vluchtten, zijn daar niet als vermoeide helden ontvangen. Integendeel, de Zuidvietnamese strijders, aldus meldt Associated Press, zijn naar de bergen teruggestuurd, waar de communisten hen opwachtten. Van medelijdende mariniers in Khe Sanh heeft de groep, wier wapens werden afgenomen, enige leeftocht ontvangen.
Ook ongeveer 2000 Laotiaanse vluchtelingen, bij wie verscheidene groepjes verstrooide soldaten worden, als biljartballen tussen Khe Sanh en de Noordvietnamese strijdkrachten heen en weer gestoten. Een hoge Zuidvietnamese functionaris heeft geweigerd de Laotianen te laten evacueren, omdat zij geen Vietnamezen waren.
In Saigon is de toestand nog steeds roerig. Ongeveer 1000 .Vietcong-soldaten huizen er in de stad, waar de avondklok is gewijzigd om de bevolking de gelegenheid te geven op normale tijden te werken. In sommige wijken moet men nog binnen blijven. De voedselvoorziening is iets verbeterd. In Hué wordt nog grimmig gestreden, al hebben de Amerikanen de overmacht.
Een konvooi van de mariniers, dat Hué trachtte te bereiken, is in een hinderlaag gelopen en vrijwel vernietigd binnen drie kilometer van de stad, aldus een Amerikaanse militaire woordvoerder. Het konvooi, dat vijftien voertuigen telde, werd op, de 15 km lange reis van Phoe Bai naar Hué beschermd door een peloton mariniers. Van hen werden er 20 gedood en 39 gewond. Het konvooi werd begeleid door met kanonnen bewapende voertuigen. Vrijwel alle voertuigen van het konvooi gingen verloren.
De communistische strijdkrachten, die er vorige week bijna in slaagden heel Hué te bezetten, kwamen gewapend met volledige dossiers en foto's van mensen, die moesten worden gearresteerd of geëxecuteerd, de stad binnen. Woordvoerders van de inlichtingendienst menen, dat het plan van de duizenden communisten die de stad aanvielen het organiseren van een bevolkingsopstand was. Nu de helft van de stad na acht dagen nog steeds in vijandelijke handen is, mag aangenomen worden, dat in de bezette stadswijken door politieke agitators daartoe nog steeds pogingen worden gedaan.
Noordvietnamese infanteristen hebben gisteren een aanval gedaan op een door Amerikaanse mariniers bezette heuveltop bij Khe Sanh, doch het veld moeten ruimen met achterlating van 124 doden.
In de strijd sneuvelden 21 mariniers en werden 27 anderen gewond. De heuvel ligt op 3.2 km ten.noordwesten van Khe Sanh. De communisten baanden zich manmoedig een weg door het prikkeldraad, toen een verwoede tegenaanval hen had doen terugdeinzen. Eén Noord-Vietnamees werd gevangen genomen.
Noord-Vietnam heeft na de bloedige gevechten van de afgelopen week opnieuw aangeboden over vrede te gaan In een vraaggesprek verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Nguyen Duy Trinh, dat de voorwaarden hetzelfde blijven — het onvoorwaardelijk staken der bombardementen op doelen in Noord-Vietnam „en alle andere oorlogsdaden" maar hij zei voor de eerste maal, dat een vergelijk kan worden gevonden onder de Overeenkomsten van ' Genève van 1954.

Feest in Rotterdam bij opening van de metro


Prinses Beatrix en prins Claus hebben vanmorgen tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Doelen in Rotterdam de eerste Nederlandse metrolijn officieel geopend. Zij deden dit door via een knop een kort beeld- en lichtspel in beweging te brengen. De 1800 gasten uit binnen- en buitenland zagen diaprojecties van de zeven metrostations en lichtreeksen op een paneel voorstellende het zes kilometer lange metrotraject.
Nederland heeft nu zijn' „molspoor", aldus staatssecretaris Keyzer(Verkeer), die in Rotterdam de regering vertegenwoordigde. Dit „molspoor", in sommige landen een naam voor een ondergrondse spoorweg, zal Rotterdam uitzicht geven op een aanmerkelijke verbetering van het steeds belangrijker wordende openbaar vervoer, en ook meer kansen scheppen voor het particuliere vervoer, dat in een stadscentrum niet kan worden gemist. Beide . vervoerssoorten moeten aanvullend op elkaar werken.
Door een druk op de knop hebben prinses Beatrix en prins Claus de Rotterdamse metro — de eerste in Nederland — vandaag officieel in gebruik gesteld.

Wallace stelt kandidatuur voor het Witte Huis
De Amerikaanse oud-gouverneur van de staat Alabama, George Wallace heeft zich gisteren kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen die in november in de VS worden gehouden.
Hij zal hierbij de „Amerikaanse onafhankelijke partij" vertegenwoordigen. De 48-jarige Wallace zei gisteren dat hij de kiezers een „werkelijke keus" wil bieden. De programma's van de Democratische en Republikeinse partij tonen geen wezenlijke verschillen, aldus de oud-gouverneur.
Wat zijn eigen programma betreft maakte Wallace, die vroeger tot de Democraten behoorde, onder meer bekend de wetten op de burgerrechten te willen wijzigen. Verder zou hij trachten meer steun te krijgen van de bondgenoten van de VS, speciaal die in West-Europa, voor de strijd in Vietnam. Wallace verwierf grote bekendheid doordat hij in 1963 persoonlijk op de trappen van de universiteit van Alabama de inschrijving van twee negers trachtte te verhinderen. In 1966 werd Wallace als gouverneur opgevolgd door zijn vrouw Lurleen. Deze verklaarde indertijd: „Ik ben deemoedig en dankbaar het instrument te zijn door middel waarvan mijn man zijn werk als gouverneur kan voortzetten." Doordat Wallace reeds twee ambtstermijnen als gouverneur had vervuld was het hem formeel verboden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het gouverneurschap. Hoewel in de VS algemeen wordt uitgesloten dat Wallace als winnaar uit de bus zou komen bij de presidentsverkiezingen wordt mogelijk geacht dat zijn kandidaatstelling verhindert dat een Republikeinse of Democratische kandidaat de meerderheid behaalt. In dat geval zal het Huis van Afgevaardigden uitmaken wie van de leidende kandidaten president wordt via een stemming waarbij alle vijftig staten één stem uitbrengen.

SGP-RAADSLID UIT PARTIJ NA AANSCHAF VAN TV-TOESTEL


Verschil van inzicht over hoe de beginselen van de SGP in de praktijk dienen te functioneren, heeft er toe geleid dat het gemeenteraadslid voor de SGP, de heer H. J. Held, als lid van deze partij heeft bedankt en daardoor niet langer deel zal uitmaken van de IJsselmuider raad. Reeds meermalen is in de gemeenteraadsvergaderingen gebleken dat de heer Held naar de maatstaven van zijn drie fractiegenoten te ruime opvattingen had. Onder meer zou men het hem kwalijk genomen hebben dat hij een tv toestel had aangeschaft. De SGP-kiesvereniging te IJsselmuiden bestaat voor het merendeel uit leden van de Gereformeerde Gemeente en de Oud-Gereformeerde Kerk. Van de laatste is bekend dat zij gemeenteleden die een tv-toestel aanschaffen, onder censuur plaatst. Wellicht is het feit, dat de heer Held, die lid is van de Nederlands Hervormde Kerk en dergelijke opvattingen kennelijk niet huldigt, mede de oorzaak geweest van de conflicten binnen de SGP. De heer Held, die reeds sinds 1946 deel uitmaakte van de raad, heeft verklaard dat zijn fractie zich veel moeite heeft getroost een breuk te voorkomen. Hij verklaarde tevens de beginselen van de partij niet ontrouw te zijn geworden.

UITSLAGEN GRENOBLE 1968


SCHAATSEN 500 METER DAMES
I. Loedmilla Titowa, Rusland, 46.1 sec;
2. Mary Meyers, V.S., 46.3;
2. Diane Holum, V.S., 46.3;
2. Jennifer Fish, V.S., 46.3;
5. Elly van de Brom, Nederland, 46.G
6. Sigrid Sundby, Noorwegen, 46.7;
6. Kaija Mustonen, Finland, 46.7;
8. Kirsti Biermann, Noorwegen, 46.8;
9. Tatjana Sidorowa, Rusland, 46.9;
9. Irma Jegorowa, Rusland, 46.9;
10. Lisberth Berg, Noorwegen, 47.0;
12. Evi Sappl, West-Duitsland, 47.4;
12. Arja Kantola, Finland, 47.4;
14. Stien Kaiser, Nederland, 47.6;
15. Christina Lindblom, Zweden, 47.7;
16. Ruth Schleiermacher, Oost-Duitsland, 47.8;
16. Willy Bursmeyer, Nederland, 47.8;
18. Karja Keskivitikka, Finland, 48.1;

KUNSTRIJDEN DAMES
Stand na de verplichte figuren: 1. Peggy Flemiing (VS) plaatsingcijfer 9,1062 Punt,
2. Gabriell Seyfert (O. Dld) 21 - 984,9,
3. Beate Schuba (Oost.) 31 - 960.0,
4. Maria Maskova (Tsj.) 41 - 943,2,
5. Albertina Noyes (VS) 39 - 941,9,
6. 7 Zsusza Almassy (Hong.) 61 - 910,2, 8. Sally Ann Stapleford (GB) 82 - 993,3
9. Kumiko Ohkawa (Jap.) 75 896,4 ;
9. Patricia Dodd (GB) 80 - 886,7
10. Karen Magnussen (Can.) 79,5 886,7
BOBSLEEËN, TWEEPERSOONS>br> Stand na tweede manche: 1. Monta - Da Paolis (It-) 2-20.5,
2. Floth - Bader (W.-Dld) 2.21.19,
3. Panturu-Neagoe (Roem.) 2.21.82,
4. Nash-Dixon 2.22.17,
5. Wicki- Candrian (Zwits.) 2.22.32, 6. Thaler - Durnthaler (Oost.)
2.22.53,
7. Lamey - Husher br>8. Kaltenberger- Dinkhauser (Oost) 2.23.49, 9. Ruatti-Mocellini (It.) 2.24.09,
10. Clifton-Luce (VS) 2.24 28
IJSHOCKEY.
GroeP A: Finland—Canada 5—2 Tsjechoslowakije -West Duitsland 5-1

  • woensdag 7 februari 1968