dinsdag 13 februari 1968

Bevrijdingsfront beheerst gebied rond Hué


In de noordelijke universiteitsstad Hué hebben eenheden van het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront, daarin gesteund door de bevolking, alle aanvallen van de Amerikaanse en marionettentroepen afgeslagen. In een verklaring van het Bevrijdingsfront wordt over de situatie rondom Hué gezegd, dat grote delen van het platteland in de provincie Thoea Thien — waarin Hué ligt — door troepen van het front worden beheerst. Alleen in dit gebied zijn tienduizend man vijandelijke troepen, onder wie 1800 Amerikanen, gedood, verwond, gevangen genomen of uit hun onderdelen gedeserteerd.
De Amerikaanse legerleiding ontketent met een grote troepenmacht, waartoe onder meer zware artillerie en een groot aantal vliegtuigen behoren, terreuracties tegen de bevolking van Hué. Stadswijken worden gebombardeerd, evenals eeuwenoude gebouwen en kunstwerken in de citadel van Hué. Het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking neemt voortdurend toe. Duizenden mensen zijn als gevolg van de Amerikaanse terreurbombardementen uit hun huizen verdreven. Velen hebben hun toevlucht gezocht in enkele openbare gebouwen, die tot dusver vrij van bomaanvallen zijn gebleven.

Oostduitse meisjes - wegens bedrog - gediskwalificeerd

Oost-Duitsland is op de rodelbaan, van Villard de Lans een vrijwel zekere gouden Olympische medaille kwijtgeraakt.
De jury bij het rodelen heeft na de derde rit van de een-persoonssleeën voor dames de drie Oostduitse deelneemsters, die in het klassement de eerste, de tweede en de vierde plaats bezetten, gediskwalificeerd.
De drie Oostduitsen, Ortrun Enderlein, Anna Marie Muller en Angela Knoesel hadden voor de afdaling de glijvlakken van hun sleetjes verwarmd om daardoor hogere snelheden te kunnen bereiken. De uitspraak van de jury is onherroepelijk.

Vrijspraak voor reclame-koeien


De kantonrechter mr. J. de Koning heeft de auto* handelaar Van de Marel uit Oegstgeest die in 1966 een aantal koeien met reclameteksten op dekkleden in de wei Had rondlopen is vrijgesproken. Twee weken geleden eiste de officier van Justitie vijftien gulden boete omdat zijns inziens het weiland waarop de sandwich-koeien liepen tot het landelijk gebied van Oegstgeest behoort, zodat de verordening bescherming landschap Zuid-Holland was overtreden. In het schriftelijk vonnis van de kantonrechter staat dat het weiland op geringe afstand ligt van het electronischse bedrijf van de Koninklijke Marine, zodat niet met zekerheid is vast te stellen dat het bewuste weiland in het landelijk deel van Oegstgeest ligt. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn nog bezig te bepalen welke delen van Oegstgeest landelijk zijn.

---

  • maandag 12 februari 1968